29 Feb 2008

Que tiña que hoxe non teño...

...que buscaba xa perdín
estou competindo co tempo
apurando a miña fin


A afoto é parte da miña contribución
a ese proxecto marabilloso que acaba
de ver a luz da man de Besbe


Aquí estou de novo.

Un día menos, dícía aquel velliño que viña pasar as festas ao Oural. Nunca lle puiden preguntar se o dicía por ben ou por mal...

Un mes menos, direivos con toda intención.
E un millón de experiencias máis. Algunhas boas, outras mui boas, outras (as menos e as máis serodias) máis ben malas.

Só sinto non tervos escrito dende alí, antes de que a volta me desnortase, porque agora dame medo non ser quen de atopar o fío para contarvos que é o que tiven na Habana que nunca tuvera, que é o que busco que xa perdín...

Espero que non fora, precisamente, o fío.