15 Sep 2009

Odio a túa cotidianeidade. Ódioa. Odio como me exclúe.

No comments:

Post a Comment