24 Aug 2009

ἀφορισμός VIII: Opcións

Envellecer é fodido, pero a alternativa é muito peor.

No comments:

Post a Comment