22 Jun 2009

ἀφορισμός V: Prazos

O tempo non cura.
O tempo, en todo caso, anestesia.

No comments:

Post a Comment