28 Jan 2009Carrexando animais xigantes en camións minúsculos dunha esquina a outra do salón petrucial caín en que a vida non é máis ca iso, un traballo inútil para o que temos ferramentas defectuosas...

Tamén observei que (en boa compañía) tanto unha cousa como a outra son terriblemente divertidas.

No comments:

Post a Comment