30 Jan 2009

ἀφορισμός II: Capitalismo

As cousas valen o que alguén estea disposto a dar por elas.

No comments:

Post a Comment