3 Jun 2010

ἀφορισμός XI: Rendición

Ás veces, decidir cando e como renderse é a única victoria posible.

No comments:

Post a Comment