14 May 2008

Al otro lado de la nube negra

allá donde no quedan mercaderes
que venden soledades de ginebraDesespero porque a puta nube pase, descargue o que teña que descargar e deixe sitio ao sol da primavera. Chove e eu mataría por un tanqueraiconesprait.

No comments:

Post a Comment